Reporter Alexandros (14 jaar) uit Griekenland

We zijn zeer blij verrast want er is zelfs een inzending van een KidsCorona reporter uit Griekenland. Hieronder zie je zijn verhaal in het Engels en daaronder de Nederlandse vertaling. Zo kun je ook een beetje je Engels oefenen.

Hello my name is Alexandros I’m 14 years old and I live in Greece. We are in our house since 10th of March. The schools where closed because corona. We where all excited because we didn’t had school any more and we thought we had the time to okay out and to enjoy our time home. But no that was not what was going on. The government closed everything and we where not allowed to go away from the house. Nice if it rains but in our case it’s a nightmare.

How many hours can you play games in the house or play games on your Mobil. Mmmm not nice at all. I started to fight with every one in the house, my safe the house became my enemy because of all the time we are in. I started begging for school and finally after 3 weeks we started lessons online. We see our teachers on a chatbox and they will explain us the lesson we have to do. The lesson takes 40 minutes and we will have 3 till 4 lessons a day. It’s nice to see the teachers. I never expected I would be so happy to do lessons.

My little sister is on the primary school and she started lessons too. Unfortunately for her they don’t use chatbox. I’m sorry for her because it’s nice to see your teacher. And especially for the younger kids because this time is very difficult and they don’t understand what’s all this with the corona.

I’m happy now because my mom leaves me to go quick with my bike to take bread. We have to sent message for permission. And in the afternoon she allows us to ride the bike in front of the house for 15 min. She is very strict because she is scared that she will get corona because she has health problems and rules are rules. There are people they don’t care about the rules and they do what they want to do especially the older people. If you don’t ask permission you get a fine of 150 euro. I just hope that when I wake up it was just a bad dream and all is again how it was before.

Greetings from Greece from Alexandros

Vertaling in het Nederlands:
Hallo mijn naam is Alexandros, ik ben 14 jaar en ik woon in Griekenland. We zijn sinds 10 maart in ons huis. De scholen waren gesloten omdat corona. We waren allemaal opgewonden omdat we geen school meer hadden en we dachten dat we de tijd hadden om in orde te komen en te genieten van onze tijd thuis. Maar nee, dat was niet wat er aan de hand was. De regering heeft alles gesloten en we mochten het huis niet uit. Leuk als het regent, maar in ons geval is het een nachtmerrie. 

Hoeveel uur kun je games in huis spelen of games spelen op je Mobil. Mmmm helemaal niet leuk. Ik begon met iedereen in huis te vechten, mijn kluis het huis werd mijn vijand door alle tijd dat we er zijn. Ik begon te bedelen voor school en uiteindelijk na 3 weken begonnen we met online lessen. We zien onze docenten op een chatbox en ze leggen ons uit welke les we moeten doen. De les duurt 40 minuten en we hebben 3 tot 4 lessen per dag. Het is leuk om de leraren te zien. Ik had nooit verwacht dat ik zo graag lessen zou doen.

Mijn zusje zit op de basisschool en ze is ook met lessen begonnen. Helaas voor haar gebruiken ze geen chatbox. Het spijt me voor haar, want het is leuk om je leraar te zien. En vooral voor de jongere kinderen omdat deze keer erg moeilijk is en ze niet begrijpen wat dit allemaal is met de corona. 

Ik ben nu blij omdat mijn moeder me snel met mijn fiets laat gaan om brood te halen. We moeten een bericht sturen voor toestemming. En 's middags staat ze ons toe om 15 minuten voor het huis te fietsen. Ze is erg streng omdat ze bang is dat ze corona krijgt omdat ze gezondheidsproblemen heeft en regels zijn regels. Er zijn mensen die de regels niet belangrijk vinden en ze doen wat ze willen, vooral de oudere mensen. Als je geen toestemming vraagt ​​krijg je een boete van 150 euro. Ik hoop alleen dat toen ik wakker werd, het gewoon een nare droom was en dat alles weer is zoals voorheen.

Groeten uit Griekenland uit Alexandros

Wil je meer weten over Griekenland waar Alexandros woont? Kijk dan eens hier.

Deel dit bericht op: